Menu

Imprezy towarzyszące

Sobota 31 maja, godz. 10:00

Akademia muzyczna w krakowie, ul. św. Tomasza 43
Sala Organowa 404, Sesja Naukowa
„Bronisław Rutkowski in Memoriam”

W przeddzień 50. rocznicy śmierci Bronisława Rutkowskiego – Rektora PWSM w latach 1955-64, organisty – wirtuoza, pedagoga, krytyka muzycznego, publicysty i niestrudzonego działacza muzycznego – w Sali Organowej Akademii Muzycznej w Krakowie odbędzie się sesja naukowa „Bronisław Rutkowski in memoriam” wzbogacona o wspomnienia wychowanków i przyjaciół Profesora.

Czytaj więcej: Sobota 31 maja, godz. 10:00

Poniedziałek 26 maja, godz. 10:00

Sala Kameralna Akademii Muzycznej w Krakowie, ul. św. Tomasza 43
I Międzynarodowa Sesja Naukowa „Sztuka Budownictwa Organowego”

Przedsięwzięcie to ma na celu prezentację historycznego instrumentarium organowego Krakowa, wymianę myśli oraz dyskusję na tematy związane z budownictwem organowym. Do grona prelegentów zaproszeni zostali: ministerialny rzeczoznawca organowy dr Krzysztof Urbaniak (Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi / Akademia Muzyczna w Krakowie), dr inż. Adam Pilch (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie), organmistrz Georg Schloethmann (Niemcy) oraz organmistrz Ekkehart Gross (Niemcy). Całość poprowadzi Arkadiusz Bialic, wykładowca Akademii Muzycznej w Krakowie, Dyrektor Artystyczny Festiwalu.

Czytaj więcej: Poniedziałek 26 maja, godz. 10:00

Festiwal 2017

Kontakt

Fundacja Ars Organi im. Bronisława Rutkowskiego
ul. Grodzka 60/13, 31-044 Kraków

KRS: 0000506013
Regon:123098179
NIP:676 247 54 95

www.arsorgani.pl
fundacja@arsorgani.pl

Tel.: (+48) 603 751 004