Menu
 • 51. DMO
   
 • 2017 slajd 02
 • 2017 slajd 03
 • 2017 slajd 04
 • 2017 slajd 05
 • 2017 slajd 06
 • 2017 slajd 07
 • 16 – 21 września 2017

 • 16 września 2017, godz.18.00 – Koncert Inauguracyjny

 • 17 września 2017, godz.18.00. Matthias Neumann – RECITAL MISTRZOWSKI

 • 18 września 2017, godz.19.30 – MEDITATION RELIGIEUS

 • 19 września 2017, godz.19.30 – ZACZNIJ OD BACHA – Koncert pamięci Zbigniewa Wodeckiego

 • 20 września 2017, godz.19.30 – SZTUKA IMPROWIZACJI

 • 21 września 2017, godz.19.30 – Koncert Finałowy

Kościół św. Marcina, ul. Grodzka 58 Kraków
KONCERT FINAŁOWY

Koncert na zakończenie IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Sztuka Budownictwa Organowego”

 

Wykonawcy

Wrocław Baroque Ensemble
Mikołaj Zgółka – skrzypce
Klaudia Matlak – skrzypce
Julia Karpeta – viola da gamba
Paweł Muzyka – violone
Marek Niewiedział – obój
Patrycja Leśnik – obój
Małgorzata Józefowska – obój da caccia
Marta Niedźwiecka – organy

Andrzej Kosendiak – dyrygent
Aldona Bartnik – sopran
Joanna Dobrakowska – mezzosopran
Karol Kusz – tenor
Marek Opaska – bas

Program

Johann Sebastian Bach (1675-1750):
VI Sonata triowa G-dur BWV 530 (wersja kameralna)
Vivace
Lento
Allegro

Geist und Seele wird verwirret BWV 35
Concerto
Aria (alt): Geist und Seele wird verwirret
Recitativo (alt): Ich wundre mich
Aria (alt): Gott hat alles wohlgemacht!
Sinfonia
Recitativo (alt): Ach, starker Gott, laß mich
Aria (alt): Ich wünsche nur bei Gott zu leben

III Sonata triowa d-moll BWV 527 (wersja kameralna)
Andante
Adagio e dolce
Vivace

Ich bin vergnügt mit meinem Glücke BWV 84
Aria (sopran): Ich bin vergnügt mit meinem Glücke
Recitativo (sopran): Gott ist mir ja nichts schuldig
Aria (sopran): Ich esse mit Freuden mein weniges Brot
Recitativo (sopran): Im Schweiße meines Angesichts
Choral: Ich leb indes in dir vergnüget

 


Wrocław Baroque Ensemble

Wrocław Baroque Ensamle to zespół działający przy Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. Został założony przez Andrzeja Kosendiaka i od początku działa pod jego artystycznym kierownictwem. Współpracuje na stałe z muzykami Wrocławskiej Orkiestry Barokowej, a także z wokalistami i instrumentalistami z Polski i Europy (przede wszystkim z Czech, Wielkiej Brytanii oraz Niemiec). Wrocław Baroque Ensemble wykonuje głównie repertuar barokowy, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki polskiej, od kompozycji kameralnych po dzieła oratoryjne i kantatowe. Zespół gościł na znakomitych międzynarodowych festiwalach oraz występował w wielu miastach Polski. Wrocław Baroque Ensemble ma w dorobku wiele płyt CD. Wymienić należy z pewnością dwa albumy z muzyką Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego; z których pierwszy został nominowany do nagrody muzycznej Fryderyk 2011 oraz został uhonorowany Wrocławską Nagrodą Muzyczną.

Andrzej Kosendiak

Andrzej KosendiakDyrektor Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu, dyrygent i pedagog, należy do najaktywniejszych organizatorów życia muzycznego w Polsce. Jest absolwentem Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej we Wrocławiu, w 2013 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego. Przez wiele lat prowadził intensywną działalność pedagogiczną na wrocławskiej Akademii Muzycznej, m.in. w latach 2001–2009 pełnił funkcję kierownika Międzywydziałowej Pracowni Muzyki Dawnej. Od 2014 roku jest profesorem Akademii Muzycznej w Gdańsku.

W 2005 roku został dyrektorem Filharmonii Wrocławskiej oraz Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans i doprowadził do zmiany oblicza obydwu tych instytucji oraz do przekształcenia ich w jedną nowoczesną instytucję – Narodowe Forum Muzyki. Jest twórcą koncepcji powstania we Wrocławiu prestiżowego obiektu koncertowego pod tą samą nazwą, którego budowę koordynował. Za to dokonanie otrzymał Nagrodę Prezydenta Wrocławia. Z inicjatywy Andrzeja Kosendiaka zostało założone Zrzeszenie Filharmonii Polskich, w którym już drugą kadencję pełni funkcję Przewodniczącego Zarządu.
Powołał do życia nowe zespoły artystyczne działające w Narodowym Forum Muzyki, są to: Chór NFM, Wrocławska Orkiestra Barokowa, Chór Chłopięcy NFM. Zainicjował Leo Festiwal oraz międzynarodowe spotkania chórów Singing Europe, a dzięki jego staraniom w 2013 roku Filharmonia Wrocławska zorganizowała 27. Kongres International Society for the Performing Arts. Jest współinicjatorem akademii muzyki dawnej łączącej kursy mistrzowskie z koncertami (Akademia Bachowska w 2014, Haendlowska w 2015, Mozartowska w 2016 roku). Zapoczątkował projekty edukacyjne – Śpiewający Wrocław, Śpiewająca Polska, Pośpiewaj mi mamo, pośpiewaj mi tato – oraz przyczynił się razem z Agnieszką Franków-Żelazny do powstania Polskiego Narodowego Chóru Młodzieżowego. Jest jednym z pomysłodawców miesięcznika „Muzyka w Mieście” wydawanego od 2012 roku przez Narodowe Forum Muzyki.
Andrzej Kosendiak zainicjował cykl wydawnictw płytowych 1000 lat muzyki we Wrocławiu, prezentujący muzyczne dziedzictwo miasta. Jest także pomysłodawcą i kierownikiem artystycznym projektu nagrania dzieł wszystkich Witolda Lutosławskiego – w ramach serii Opera omnia ukazało się dotąd sześć albumów. Dzięki jego staraniom realizowany jest wspólny projekt fonograficzny Paula McCreesha i Chóru NFM obejmujący nagrania wielkich dzieł oratoryjnych. Dotychczas wydane płyty zdobyły prestiżowe wyróżnienia: dwukrotnie BBC Music Magazine Award, Diapason d’Or oraz Editor’s Choice magazynu „Gramophone”.
Szczególnym zainteresowaniem artysty cieszy się muzyka dawna: w 1985 roku założył zespół Collegio di Musica Sacra i do dziś nim kieruje. Koncertował w wielu krajach Europy, a także w USA (m.in. współpracował z Chapel Hill University North Carolina), występował na najbardziej prestiżowych festiwalach i w renomowanych salach koncertowych Polski. Nagrał nieznane dotąd dzieła z Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu – Musica da Chiesa (DUX) z Biblioteki w Strasburgu – Messa Pastorale, Sinfonia in D, Magnificat F.X. Richtera (CYPRE S) oraz Stabat Mater A.M. Bononciniego (DUX). W 2012 i 2014 roku ukazały się płyty (CD Accord) zawierające dzieła Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego pod batutą Andrzeja Kosendiaka, pierwszy z albumów otrzymał Wrocławską Nagrodę Muzyczną, oba nominowano do nagrody Fryderyk. Najnowsze wydawnictwa artysty to Salzburska Msza Maryjna z muzyką liturgiczną Mozarta (CD Accord) nominowana do nagrody „Emocje” Radia Wrocław oraz Bartłomiej Pękiel z twórczością a cappella barokowego kompozytora.

Regularnie dyryguje NFM Filharmonią Wrocławską i Chórem NFM, Wrocławską Orkiestrą Barokową i Wrocław Baroque Ensemble oraz zespołami filharmonicznymi z całej Polski. Współpracuje Królewskim Konserwatorium w Hadze W ostatnich latach poprowadził m.in. wykonania oratoriów Stworzenie świata Haydna i Mesjasz Haendla, Mszy c-moll i Requiem Mozarta, Mszy h-moll, a także obu Pasji J.S. Bacha, Requiem Faurégo oraz kantaty Saint Nicolas Brittena.

Aldona Bartnik

Aldona BartnikW 2016 roku ukończyła studia magisterskie na wydziale muzyki dawnej
w Royal Conservatoire in The Hague, gdzie doskonaliła swój warsztat artystyczny pod kierunkiem Rity Dams, Petera Kooija, Michaela Chance’a, Jill Feldman oraz Pascala Bertina. Artystka ukończyła również studia licencjackie na dwóch kierunkach – skrzypce oraz śpiew klasyczny we Wrocławskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego.
Rok 2016 zakończyła trasą koncertową w Stanach Zjednoczonych i Holandii, występując w Lincoln Center New York oraz Boston Early Music Festival, podczas której pod batutą Tona Koopmana wykonała partię solową w Wielkiej Mszy h-moll J.S. Bacha. Jeden z koncertów został zarejestrowany na płycie DVD i wyemitowany dwukrotnie przez holenderską telewizję publiczną – NPO cultura.

W jej dorobku artystycznym znajduje się sześć solowych albumów dedykowanych polskiej muzyce dawnej. W latach 2013, 2015 i 2017 trzy z nich, nagrane z Wrocław Baroque Ensemble pod kierunkiem Andrzeja Kosendiaka, otrzymały nominacje do prestiżowej nagrody Fryderyka. Nagranie z 2013 roku zdobyło również Nagrodę Muzyczną Miasta Wrocławia. Artystka miała okazję współpracować z Ars Cantu, wrocławskim zespołem muzyki dawnej, z którym nagrała płytę z dziełami dolnośląskich kompozytorów renesansowych, nominowaną w 2016 roku do Fryderyka.

Aldona występowała na najbardziej prestiżowych scenach i festiwalach na świecie m.in. Lincoln Center New York, Wigmore Hall in London (Vox Luminis), Royal Albert Hall London (Gabrieli Consort), Concertgebouw Amsterdam, Tivolivredenburg Utrecht, Boston Early Music Festival, Utrecht Early Music Festival, MAFestival in Bruges, International Festival Wratislavia Cantans, International Young Artist’s Presentation oraz Festival de Saintes.

Koncertowała m.in. z Giovannim Antoninim, Konradem Junghanelem, Philippe Herreweghem, Andrew Parrottem, Fabio Bonizzonim, Josem van Veldhovenem, Benjaminem Baylem, Paulem McCreeshem, Peterem van Heyghenem.

W sezonie artystycznym 2017/2018 została stypendystką programu Artysta Rezydent, który przyznawany jest przez Polski Instytut Muzyki i Tańca. W ramach stypendium, przy współpracy z Fundacją Akademia Muzyki Dawnej, artystka zaśpiewa cztery recital solowe poświęcone muzyce barokowej.

Mieszkając poza granicami kraju, Aldona aktywnie promuje Polską muzykę, zarówno jako śpiewaczka oraz organizatorka koncertów. Jej działalność przyniosła nominację do nagrody Polonus 2016, przyznawanej przez Polonię holenderską.

Wspólnie z holenderskimi pianistami Mauricem Lammertsem van Buerenem oraz Clarą Biermasz regularnie koncertuje z projektem Melancholia, który dedykowany jest twórczości pieśniarskiej K. Szymanowskiego, F. Chopina, W. Lutosławskiego oraz I.J. Paderewskiego. W październiku 2017 roku zostanie zrealizowane nagranie płyty, którą wyda holenderska wytwórnia Zefir Records.

Najbliższe plany artystki to nagrania trzech solowych albumów: pierwszy z nich to wspomniana wcześniej Melancholia, pozostałe dwa, przy współpracy Narodowego Forum Muzyki będą poświęcone polskiej muzyce barokowej oraz oratorio La Decollazione di S. Giovanni Battista A.M. Bononciniego, w którym Aldona realizuje partie Salome. Sopranistka została również zakwalifikowana do półfinałów dwóch konkursów wokalnych: Concours Corneille we Francji oraz Canticum Gaudium w Polsce, do których przystąpi jesienią 2017 roku. W jej planach znajdują się również występy solowe oraz zespołowe z De Nederlandsche Bachvereniging, Collegium Vocale Gent, Vox Luminis, Wrocław Baroque Ensemble, Dutch Baroque, Wrocław Baroque Orchestra, Fundacją Akademia Muzyki Dawnej oraz włoskim zespołem La Risonanza.

Joanna Dobrakowska

Joanna DobrakowskaUrodzona we Wrocławiu mezzosopranistka, ukończyła z wyróżnieniem wydział wokalno-aktorski tutejszej Akademii Muzycznej w klasie prof. Bogdana Makala, a następnie kontynuowała naukę śpiewu solowego na wiedeńskim Universität für Musik und Darstellende Kunst pod kierunkiem prof. Heleny Łazarskiej.

Uczestniczyła w kursach poświęconych wykonawstwu niemieckiej i hiszpańskiej liryki wokalnej oraz muzyce barokowej w Steyr, Santiago de Compostela, Viktring i Heek, doskonaląc swoje umiejętności m.in. pod kierunkiem Ildiko Raimondi, Davida Lutza, Heleny Łazarskiej i Matjaza Robavsa.

Artystka uczestniczyła w światowych prawykonaniach dzieł kompozytorów polskich i zagranicznych, m.in.: Astraios Johanny Doderer podczas inauguracji Feldkirch Festspiele 2007, operetki Loteria na mężów Karola Szymanowskiego w ramach Festiwalu Muzyki Polskiej w Krakowie, polskiej premiery kantaty A może niebiosa są puste? Elli Milch-Scheriff w Filharmonii Opolskiej, jak również II Symfonii Johanny Doderer w Ludwigshafen Philharmonie oraz I Symfonii ”Esperanto” Davida Gainesa w Filharmonii Podlaskiej w kwietniu 2017. Jest laureatką nagród oraz wyróżnień na krajowych i międzynarodowych konkursach wokalnych oraz stypendium Ministerstwa Kultury RP i Rządu Austrii.

Joanna Dobrakowska brała udział w wielu krajowych i międzynarodowych festiwalach muzycznych takich jak Wratislavia Cantans, Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena w Warszawie, Festiwal Muzyki Polskiej w Krakowie, Festiwal Muzyki Sakralnej Gaude Mater w Częstochowie, Dni Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu, Warszawa Singera, Bach Archiv w Lipsku, Journeés Mozart w Lozannie, Schubert Festival Steyr, Uckermärkische Musikwochen w Templin, The Eastern European Arts & Entertainment Expo Tibilisi, Dubrovnik Opera Festival.

Na scenie operowej debiutowała jako III Dama w Czarodziejskim flecie (Opera Dolnośląska), następnie wystąpiła w partii Don Ramiro w La finta giardiniera (Schloßtheater Schönbrunn - Wiedeń) oraz Marceliny w Weselu Figara W.A. Mozarta (Festiwal Bachowski w Świdnicy). W 2007 rozpoczęła współpracę z Operą Krakowską, gdzie wystąpiła do tej pory jako: Miss Eveline Huck oraz Molly Troodwood w operetce Loteria na mężów K. Szymanowskiego, Jadwiga w Strasznym Dworze S. Moniuszki, Louise w Diabłach z Loudun K. Pendereckiego, Zerlina w Don Giovannim Mozarta, jak również Suzuki w Madame Butterfly G. Pucciniego. W 2012 roku wystąpiła w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie, wykonując partię Mezzosopranu w Medeamaterial Pascala Dusapina. Na zaproszenie Capelli Cracoviensis wystąpiła jako tytułowa postać w operze G.F. Haendla Amadigi (Kraków). W kwietniu 2016 roku wzięła udział we wznowieniu Carmen G. Bizeta w Operze Podlaskiej, debiutując w partii Carmen. W ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 wystąpiła w jako Mama Kaczka w premierze opery Brzydkie Kaczątko Michała Ziółkowskiego.

Joanna Dobrakowska współpracowała z wieloma wybitnymi dyrygentami, spośród których wyróżnić można takie nazwiska jak Jacek Kaspszyk, Jan Tomasz Adamus, Andrzej Kosendiak, Tadeusz Kozłowski, Łukasz Borowicz, Andrew Parrot, Laurence Equilbey, Frank Ollu czy Ariane Mathiak. Wystąpiła dotychczas w większości polskich filharmonii, a za granicą zaprezentowała się między innymi w Austrii (Wiedeń, Steyr), Portugalii (Lizbona), Niemczech (Hannover, Lipsk, Templin), Francji (Salle Pleyel oraz Goethe Institut w Paryżu), Szwajcarii (Metropole w Lozannie), w Chorwacji (Filharmonia Narodowa w Zagrzebiu), na Białorusi (Filharmonia Narodowa w Mińsku) jak również w Turcji (Filharmonia Narodowa w Istambule), Gruzji, Bułgarii (Filharmonia Narodowa w Sofii), Izraelu, Syrii (Opera Narodowa w Damaszku) oraz na Gwadelupie.

Nagrała kilkanaście płyt CD: m.in. Nieszpory op. 37 S. Rachmaninowa wraz z zespołem Accentus oraz Eric Ericsson Chamber Choir pod dyrekcją Laurence Equilbey dla francuskiej wytwórni Naïve oraz serię płyt z muzyką polską XVIII i XIX wieku ze zbiorów Biblioteki Jasnogórskiej dla wytwórni Musicon. Wzięła również udział w nagraniu DVD ze spektaklem Loteria na mężów czyli narzeczony nr 69 Karola Szymanowskiego pod dyrekcją Piotra Sułkowskiego.

Karol Kusz

Karol Kusz Ukończył Akademię Muzyczną w Krakowie na Wydziale Twórczości Interpretacji i Edukacji Muzycznej. W latach 2006-2013 był artystą Chóru Polskiego Radia w Krakowie, z którym dokonał szeregu nagrań muzyki współczesnej dla Polskiego Radia oraz koncertował w kraju i za granicą.

Obecnie związany z Capellą Cracoviensis skupia się przede wszystkim na historycznym wykonawstwie muzyki barokowej ale także wykonuje utwory od czasu renesansu do muzyki współczesnej.
Jako śpiewak-kameralista współpracował z takimi dyrygentami jak: Paul McCreesh, Andrew Parrott, Vincent Dumestre, Paul Goodwin, Ralf Sochaczewsky, Ottavio Dantone, Christophe Rousset, Diego Fasolis, Fabio Bonizzoni, Ludwig Wicki.

Występował z wieloma zespołami m.in.: Camerata Silesia, Chór NFM we Wrocławiu, Chór Filharmonii Częstochowskiej Collegium Cantorum, Chór Filharmonii Krakowskiej.
Zdobytą wiedzę wykorzystuje prowadząc zespół wokalny Cracow Singers. Dbałość o jakość brzmienia oraz skupienie uwagi na muzycznym szczególe pozwalają mu – niezależnie od składu śpiewaków i rodzaju materiału muzycznego – na tworzenie sztuki, która wykracza ponad zapis partyturowy.

Karol Kusz zajmuje się również kompozycją i aranżacją na głosy wokalne. W swoich opracowaniach podkreśla walory kolorystyczne i emocjonalne głosu ludzkiego.

Marek Opaska

Marek OpaskaUkończył studia na Akademii Muzycznej w Krakowie na wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w latach 2011/12. Jako śpiewak współpracował z wieloma krakowskimi zespołami m.in. Chórem Filharmonii Krakowskiej i Chórem Polskiego Radia. Obecnie śpiewak zespołu Capella Cracoviensis, z którym występował na wielu koncertach w Polsce i za granicą, a także na prestiżowych festiwalach m.in. Misteria Paschalia, Opera Rara, Händel-Festspiele Halle, Festiwal Bachowski w Świdnicy, Kromer Festiwal. Wraz z Capellą Cracoviensis wziął udział w nagraniu płyty Te Deum: Charpentier & Lully pod dyrekcją Vincent Dumestre'a (Alpha 952). Współpracuje z takimi dyrygentami jak Jan Tomasz Adamus, Andrew Parrott, Claudio Cavina, Ottavio Dantone, Fabio Bonizzoni, Christophe Rousset, czy Matteo Messori.

Z notatnika lipskiego kantora

Twórczość J.S. Bacha to najwspanialszy przykład wielkiej sztuki transkrypcji. Sam kompozytor lubił eksperymentować z obsadą swoich utworów i bardzo często opracowywał je na różne instrumenty, a kolejne pokolenia artystów przedstawiały własne interpretacje tych arcydzieł. Zbiór sześciu sonat triowych BWV 525-530 Bach skomponował na organy, z myślą o swoim najstarszym synu Wilhelmie Friedmannie; podobno technika gry młodzieńca pozostawiała wówczas sporo do życzenia (przynajmniej w opinii tak znakomitego wirtuoza, jakim był jego ojciec). Tymczasem widoczna na pierwszy rzut oka inspiracja sonatami triowymi sprawiła, że utwory z tego cyklu bardzo często wykonywane są w wersji kameralnej. Trzyczęściowe sonaty BWV 525-530 powstały między 1727 a 1730 rokiem w Lipsku; z tego samego okresu twórczości Bacha pochodzą dwie wieloczęściowe kantaty kościelne: Geist und Seele wird verwirret i Ich bin vergnügt mit meinem Glücke. W kantatach lipskich tekst był zazwyczaj oparty nie bezpośrednio na Biblii, ale na nawiązującej do niej poezji religijnej. W kantacie na alt BWV 35 Bach wykorzystał dzieło G.Ch. Lehmsa, zainspirowane przypowieścią z Ewangelii według św. Marka o uzdrowieniu niesłyszącego. Kompozycja, przeznaczona na 12. niedzielę po Trójcy Świętej, po raz pierwszy została wykonana we wrześniu 1726 roku w Lipsku. Kilka miesięcy później, w lutym 1727, Bach poprowadził tam premierę kantaty na sopran BWV 84, stworzonej z myślą o 3. niedzieli przed Wielkim Postem. Autorstwo tekstu tego utworu bywa przypisywane Ch.F. Henriciemu (znanemu pod pseudonimem Picander), z którym Bach ściśle współpracował w Lipsku. W końcowym fragmencie kantaty kompozytor umieścił natomiast hymn niemieckiej księżnej i poetki, E. J. von Schwarzburg-Rudolstadt.

Festiwal 2017

Kontakt

Fundacja Ars Organi im. Bronisława Rutkowskiego
ul. Grodzka 60/13, 31-044 Kraków

KRS: 0000506013
Regon:123098179
NIP:676 247 54 95

www.arsorgani.pl
fundacja@arsorgani.pl

Tel.: (+48) 517 018 064